pobyt w Stanach
        By móc przebywać na terytorium USA potrzebujesz wizę. Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu (niekaralność, brak rodziny, która przebywa nielegalnie w USA i cel podróży to jedne z głównych kryteriów, które decydują o losach Waszych starań o wizę). Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.
Czasem zdarza się, że ludzie po wylądowaniu na lotnisko nie są dopuszczone na terytorium Stanów Zjednoczonych i w tym samym dniu wracają z powrotem do swojego kraju.

UWAGA: Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legal­nie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczeku­jące na deportację często są osadzane w więzieniach.


Są dwa rodzaje wiz:

Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób zamieszkałych na stałe poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wjechać do USA w celach turystycznych, służbowych, medycznych, pracowniczych bądź edukacyjnych. Kategorie wiz zależą od celu podróży.• Każda osoba wyjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA, powinna posiadać wizę imigracyjną. Zgodnie z prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych, wizy imigracyjne wydawane są w czterech kategoriach: wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA, inne wizy rodzinne, wizy pracownicze oraz wizy wydawane w ramach Programu Loterii Wizowej, znanego jako losowanie „zielonej karty”.Kategorie wizowe; opis:
A-1/A-2 Dyplomaci i przedstawiciele rządu
A-3 Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2
B-1/B-2 Osoby wyjeżdżające służbowo lub turystycznie
C-1 Tranzyt
C-1/D Członkowie załogi samolotu lub statku
E-1/E-2 Inwestorzy i przedsiębiorcy
F-1 Studenci i uczniowie
G-1- Przedstawiciele organizacji międzynarodowych
G- Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4
H Tymczasowa praca i praktyka (H-3)
I Dziennikarze
J-1 Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże"
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
M-1 Studenci – szkolenie zawodowe
NATO 1-6 Przedstawiciele NATO
NATO 7 Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
Q Wymiana kulturalna
R Pracownicy religijniJak ubiegać się o wizę
• KROK 1: zrobienie zdjęcia
• KROK 2: wypełnienie podania wizowego
• KROK 3: sprawdzenie czy rozmowa z konsulem jest konieczna
• KROK 4: ustalenie terminu spotkania
• KROK 5: przygotowanie wymaganych dokumentów
• KROK 6: rozmowa z konsulem
• KROK 7: odbiór paszportu z wizą

Więcej przeczytasz tutaj: http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/jak-ubiega-si-o-wiz.html

  • W zależności od konsulatu cały proces może potrwać od 4 do 6 tygodni.
  • Pamiętaj, że opłaty wizowe są bezzwrotne i że ich uiszczenie nie gwarantuje otrzymania wizy.
W Polsce są dwie placówki dyplomatyczne USA:

Ambasada Amerykańska w Warszawie (ul. Piękna 12, 00-540 Warszawa; Tel. +48/22 625-1042; Faks: +48/22 504-2039; E-mail: publicwrw@state.gov)obejmuje swoim działaniem województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Rozmowy z konsulem w sprawie wizy nieimigracyjnej w Ambasadzie w Warszawie wyznaczane są w godzinach 7:30 - 11:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt oraz ostatniego roboczego piątku każdego miesiąca. W sezonie wiosenno-letnim, rozmowy odbywają się również po południu. Ambasada w Warszawie rozpatruje wszystkie kategorie wiz imigracyjnych dla mieszkańców całej Polski.

Konsulat Generalny w Krakowie (ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków; Faks: +48/12 424-5103; E-mail: krakowNIV@state.gov) zajmuje się tylko wizami nieimigracyjnymi i obejmuje województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie śląskie i świętokrzyskie. Dział Wiz Nieimigracyjnych w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie jest czynny w godzinach 8:30 - 11:30 oraz 14:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt oraz ostatniego piątku każdego miesiąca.